Opłata sądowa

> Opłata sądowa regulowana jest ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005...

Więcej

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo dane osobowe mocodawcy, dane osobowe pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na...

Więcej