Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

  1. dane osobowe mocodawcy,
  2. dane osobowe pełnomocnika,
  3. zakres pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na jakich warunkach),
  4. w przypadku pełnomocnictwa szczególnego, np. do sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, opis przedmiotu sprzedaży (nr działki, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia itp.).