Przyjęcie/odrzucenie spadku

Przyjęcie/odrzucenie spadku:

  1. dane osobowe osoby przyjmującej / odrzucającej spadek,
  2. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  3. informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych oraz ich adresy zamieszkania,
  4. opcjonalnie nr sygnatury sprawy spadkowej (jeżeli toczy się postępowanie).