Biuro detektywistyczne Katowice

Oferta dla klienta biznesowego

Weryfikacja kontrahentów

Weryfikacja kontrahentów jest to usługa, która polega na zebraniu informacji na temat naszego potencjalnego partnera biznesowego. Są to dane finansowe i majątkowe, czy opinie o firmie i jej działalności.

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą niebezpieczeństwo zawierania kontraktów z niewłaściwymi i nierzetelnymi kontrahentami. Takie transakcje mogą doprowadzić do problemów finansowych w Państwa przedsiębiorstwie oraz przynieść realne straty, a w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do upadku firmy. Zanim więc zdecydujecie się Państwo zawrzeć transakcje z nowym kontrahentem warto zbadać jego stan majątkowy i kondycję finansową, wypłacalność, opinie o przedsiębiorstwie, jego właścicielach lub zarządzie oraz planach i możliwościach związanych z rozwojem. Ustalimy również, jak układała się współpraca Państwa kontrahenta z innymi przedsiębiorstwami w przeszłości. Na Państwa życzenie nasi detektywi sprawdzą, czy dokumenty przedłożone przez Państwa potencjalnego partnera biznesowego są wiarygodne.

Rzetelnie przeprowadzona weryfikacja kontrahenta pozwoli zminimalizować ryzyko związane z problemami wypłacalności i poniesienia ewentualnej straty. Nasze biuro oferuje Państwu pomoc w przeprowadzeniu takiej weryfikacji.

Dodatkowo chcielibyśmy zapewnić Państwa, że działalność naszych pracowników jest całkowicie zgodna z prawem i dyskretna. Zebrane informacje w sposób skuteczny pozwolą ochronić Państwa przed nierzetelnymi kontrahentami biznesowymi.

Pamiętaj, że w biznesie zawsze warto kierować się zasadą ograniczonego zaufania!