Biuro detektywistyczne Katowice

Oferta dla klienta biznesowego

Ochrona praw autorskich

Biuro detektywistyczne Animus zajmuje się między innymi zleceniami związanymi z prawami autorskimi. Bywają one bowiem notorycznie naruszane lub wręcz łamane.

Naruszenie praw autorskich następuje w chwili, gdy dany podmiot np. bezprawnie korzysta z utworu autorstwa innej osoby, grupy osób lub firmy. Nieświadomość popełnienia tego czynu, nie usprawiedliwia go.

Detektyw dochodzi do tego, kto stoi za naruszeniem i w jakim stopniu doprowadził już do strat materialnych autorów. Musi też udowodnić w imieniu autora, że w ogóle do takiego naruszenia doszło. Jest to podstawa do późniejszego ewentualnego procesu sądowego.Łamanie praw autorskich dosyć często zachodzi w Internecie. Dotyczy utworów muzycznych, tekstowych oraz graficznych i fotograficznych oraz używania zastrzeżonych znaków towarowych.

Detektyw, któremu powierzono sprawę związaną z prawami autorskimi:

– wskazuje na przedmiot, którego dotyczy postępowanie,
– zbiera od zleceniodawcy wszelkie dowody na to, że to on stworzył konkretne dobro – np. pliki na dysku twardym komputera z datami powstania,
– szuka wskazówek dotyczących pierwszej daty niezgodnego z prawem użycia konkretnego produktu,
– zbiera ostateczne dowody co do osoby za to odpowiedzialnej, niezależnie, czy jest to osoba prywatna, czy prawna.